Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom